Det går bra nu

8 Gripenplan står stilla meddelar Rapport. Försvarsmakten har bytt datasystem. Det nya systemet är för komplicerat att använda. Den operativa förmågan försvåras.

Nu spöregnar det igen och jag har fått ont i halsen.

Arbetslösa får jobba utan lön, i bland annat Trollhättan. 

KD vill slopa pappa-månaderna. ”Om vi får bistämma” sa Hägglund. Det får de inte.

@AWatar

Majoritet och minoritet, vem bestämmer ?

Hittade en lite märklig skrivning på ledarplats i dagens Eskilstuna Kuriren. Redaktör Voronov har i ett inlägg lagt ut texten om ett köp av en fastighet i centrala Eskilstuna. Det hela avslutas med följande stycke:

”Så verkställde den politiska majoriteten fullmäktiges beslut att komplettera ärendet med en oberoende värdering. Bra jobbat!”

Bara så att allt blir helt klart så var det en MINORITET av fullmäktiges ledamöter som i en återremiss yrkade på att det skulle göras en oberoende värdering. Rent tekniskt är det så att en minoritet i fullmäktige kan få ett ärende återremitterat om  minst en tredjedel av ledamöterna så vill. Och det var detta som hände på senaste mötet.

En MAJORITET i fullmäktige ville något annat.

I ska kan jag tillägga att kommunen har personer anställda som faktiskt är duktiga på fastighetsfrågor och dessa har jobbat med ärendet. Detta faktum har ju helt kommit bort i debatten. Tar man bara del av det som skrivs så kan man lätt få uppfattningen att det är Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, själv som skött detta. Och så är inte fallet.

Rätt ska vara rätt!

@AWatar

PS. Tittade på KFs webbsändning och där säger ordförande när han slår klubban i bordet att ärendet återremitteras för vidare beredning. Hårklyveri kallade redaktören det på twitter DS.