Twittertolerans ?

Finns det något som heter twittertolerans?

Om inte så har jag uppfunnit det ordet nu. Det handlar om att att man följer folks inlägg och länkar på twitter men plötsligt skriver hen något som man inte gillar. Och då lackar man till och slutar följa.

Om min analys är korrekt så verkar det vara ett ständigt avföljande av olika banala skäl. Men OK det är kanske det enda sättet man har att visa ogillande på om man nu inte har förmågan formulera sig i mer än 140 tecken.

@AWatar