Varför stämpla barn?

Vad skickar vuxenvärlden för signaler till våra barn och unga när vi stämplar de i pannan att de icke är godkända?

Får de kraft av detta och ta tag i sina studier och livet i stort?

Nej bort med betygen, man kan ge bra feedback ändå och fram för allt, ge det stöd de behöver.

@AWatar