Inkomster och utgifter, Perssons lidande

Ser i dag i Svenska Dagbladet att moderaternas partisekreterare Kent Persson får ont i hjärtat av att se familjer där båda jobbar heltid men ändå inte får det att gå runt.

Jag kan ju tipsa herr Persson om att kolla hur dessa familjers utgifter ser ut.

För är man två i en familj som jobbar heltid då ske det mycket till för att en ”vanlig” familj inte ska få det att gå runt.

De familjer som jag känner till och de finns i hela inkomstspannet, där det finns två inkomster mer än klarar att få det hela att gå runt. De kan åka på semester varje år de har bilar och platta tv-apparater. Jag känner också flera som har ett helt annat ekonomiskt läge. Säger bara Fas3.

Herr Persson måste med detta som utgångspunkt verkligen lida alla helvetets kval när han möter människor som är utslängda från våra gemensamma välfärdssystem, fått sänkt a-kassa och/eller måste klara sig på försörjningsstöd.

Han  måste verkligen lida den mannen.

@AWatar