Aktiebolag som inte får tjäna pengar, är det möjligt ?

Har funderat en del på LO-kongressens beslut om nej till vinst inom välfärdssektorn. Jag har inte läst beslutet i sin helhet och detta ska visst först utredas men blir ändå lite fundersam.

Går man till botten med detta så innebär det att kommuner och landsting inte ska ägna sig åt att driva verksamhet i bolagsform vad gäller skola, vård och omsorg, vaken själv eller låta andra aktörer ta över verksamhet.

Ska då kommunerna ta tillbaka all verksamhet som i dag ligger på andra utförare? Vad kommer det i så fall att inebära och kosta?

Kommunala verksamheter behöver också gå med ”vinst”, detta för att kunna utveckla verksamheterna. Detta kommer dock inte fram i debatten.

Jag förstår att det är lätt att ryckas med när media skriver om den så kallade Carema-skandalen och liknande men tokigheter förekommer också inom verksamheter som drivs av det offentliga.

Bolagen måste få gå med vinst men sedan kan samhället kanske kräva att denna till stor del ska tillbaka till verksamheten. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till men jag tror att en reträtt till hur det var förr där allt sköttes av kommuner och landsting blir mycket svårt. Jag tror dessutom inte att väljarkåren är odelat positiva till detta.

Det förekommer dock en hel del galenskap vad gäller överetableringar av t ex vårdcentraler i vissa områden. Försämrad service inom vissa områden och annat som behövs styras upp men man måste tänk till både en och två gånger innan något drastiskt görs.

Det är inte helt lätt det här.

@AWatar