Medias agerande som åklagare och domstol

Efter allt som varit med den av media kallade ”arvodesskandalen” så är det ju inte konstigt att människor anser att tingsrätten kom till en felaktig bedömning. När ett budskap pumpas ut vecka efter vecka är det ju inte annat att vänta.

Ser också på nätet att en hel del politiska motståndare passat på att spä på det hela med att kasta skit.

Kan bara konstatera att detta har varit kampanjjournalistik av värsta sort:

”Riskerna med kampanjjournalistik är att den tränger undan annan journalistik eller att redaktionen blir för fäst vid kampanjen och att kampanjen därför överskuggar en mer nyanserad bild av verkligheten.” Wikipedia

Tingsrättens dom är helt klart även ett underkännande av journalistiken i vårt län med mediakoncernen Eskilstuna Kurirens sjävpåtagna roll som åklagare och domare.

När media tar på sig rollen som både åklagare och domare är det mycket obehagligt och man kan ju fundera på hur det slår mot vårt demokratiska system.

@AWatar

PS. Verkar som om Eskilstuna Kuriren tagit bort en del artiklar i detta ämne av någon anledning. Hittar i alla fall väldigt lite på nätet  DS.