SD-slutsats på SOM-undersökningen

SDs Kent Ekeroth drar slutsatsen av SOM-institutets undersökning att det är en massa invandrare som svarat. Detta eftersom resultatet blev att ett ökat antal svenskar är mer positiva till flyktingmottagning nu än vid förra mätningen.

Ja men så klart, SOM har säkert kollat att de som fått undersökningen har ett utrikesnamn.

Jag är väl undantaget som bekräftar regeln för jag fick den också.