Hittat på twitter

Bra betald journalist kan inte hitta på egna frågor. 

Själv har jag förmånen att vara blockad av Dataintrångs-Svensson.

Bild

Hur tänkte de nu

Hör på dagens Eko att lärarna är besvikna på friskolereformen, de trodde att de skulle få högre löner. Jag bara funderar på hur de tänkte om detta.

För det första får en friskola samma pengar som den lokala kommunala skolan. Och dessutom har friskolan en ägare som vill ha ut en vinst.

Friskolan är i bland också fria från kollektivavtal och är inte så sugna på att betala för alla timmar som lärarna jobbar. Friskolorna är dessutom ofta fria från lärare med behörighet.

Se där ja.

@AWatar