Hittat på twitter

Bra betald journalist kan inte hitta på egna frågor. 

Själv har jag förmånen att vara blockad av Dataintrångs-Svensson.

Bild

1 kommentar

  1. […] är det kanske smartare att jobba som dataintrångsniklas och alla hans retweeters, vädja om att få grodorna lagda i munnen av […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS