Friskolor är generösa med höga betyg

Att sk friskolor är frikostiga med höga betyg är ju ingen nyhet men nu kommer en undersökning som visar på att det är så. Man är dock inte helt säker på orsakerna.

Skolverket har gått igenom samtliga nationella prov som gjordes under hösten -11 och jämfört med slutbetygen på respektive kurser.

En fjärdedel av eleverna har högre betyg än vad resultatet blev av proven. Friskolorna ligger några procentenheter högre än i de kommunala skolorna och en av anledningarna till detta kan vara konkurrenssituationen tror man på skolverket.

@AWatar