Sjuka får väl skylla sig själv

Hittade via twittraren @simonfors detta inlägg från det moderata kommunalrådet Jimmy Baker i Botkyrka kommun.

Han skriver bland annat att: ”människor måste ta ett större ansvar för sin egen ekonomi och livsstil. Om man  skaffar sig dyra levnadsvanor så är det inget som skall täckas upp av skattekollektivet.”

Typ skyll dig själv om du blir sjuk.

Plötsligt blir dessutom sjukförsäkringen ett bidrag: ”Genomsnittslönen 2011 för kvinnor i kommunal sektor var enligt SCB 24 700 kr. Folkpartiets förslag skulle innebära att höginkomsttagare som blir sjuka, skulle få mer i bidrag än vad de flesta vårdbiträden och undersköterskor har i lön när de arbetar heltid.”

Undrar hur han se på ”viljan” att faktiskt betala skatt? Om de som har högre inkomster inte ska få en sjukersättning som motsvarar en viss procent av inkomsten undergräver viljan att betala till vårt gemensamma trygghetssystem.

Men han kanske som många andra moderater förespråkar ett privat försäkringsalternativ?

Han verkar inte riktigt ha kläm på vad som är försäkring och vad som är bidrag. Enl honom så har man en sjukförsäkring men ersättningen man får ut blir plötsligt ett bidrag. Undrar om alla ersättningar man kan få ut från försäkringsbolag också är bidrag. I så fall har jag fått ett bidrag från Folksam när jag hade inbrott i mitt källarförråd.

Man kan inte leva ”hur man vill” och sedan skicka räkningen till alla andra.” Skriver han avslutningsvis, undrar om han använder sig av RUT eller ROT? För den räkningen går direkt till skattebetalarna nämligen.

Bra att moderaterna kommer ut så här tydligt.

@AWatar

PS. Han hoppar på Folkpartiet i sitt inlägg, det var just snyggt DS.

2 kommentarer

  1. […] Mest lästa inlägg Sjuka får väl skylla sig själv […]

  2. […] lider mest av höjda priser på medicin tror moderaten ? Friska och välavlönade […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS