Vi gör inget eller

I dag anser oppositionen i stadshuset att vi i majoriteten är passiva. Detta föranledde vår kommunstyrelseordförande att lista upp följande:

”Noterar att Alliansen slår sig för bröstet och i enlighet med skolboken om politiskt taktik kapitel 1A försöker måla upp en bild av att majoriteten gör för lite. Låt oss punktera den bilden:

-Statt återuppstår.
-Nytt badhus byggs.
-Ny sporthall byggs.
-Ytterligare ishall byggs.
-Nya högskolelokaler planeras.
-Utbyggt Tuna Park.
-Öppnande av handelsområde Skiftinge.
-Sveriges modernaste kombite

rminal drivs.
-Sveriges mest strategiskt placerade Logistikpark.
-Moderniserat och mer användbart Fristadstorg.
-Bostäder i Tunafors fabriker.
-Kvarteret nätet kommer till användning.
-Planering för bostäder och resecentrum på platsen för myntverket.
– Munktellstaden växer med flera bostäder och annat.
-Stadsdelen väster växer med nya företag mycket tack vare aktivt och duktigt näringsliv.
-Ca 650 nya jobb 2011 i Eskilstuna.
-Inrättat kollektivtrafiksmyndighet i länet.
– Påbörjat att styra över 60 miljoner till skolan från andra verksamheter i kommunen.
-Inrättande av privat/kommunal arbetsförmedling.
-Nedläggning av flyktingboende med oacceptabla boendeförhållanden.
-Drivit på för regionalt stöd till Munktell Science Park.
-Drivit frågan om mer statliga forskningsresurser till MDH.
-Ta fram en klimatplan som har höga ambitioner.
-Inrättat ett näringslivsråd.
-Startat nyföretagardagar och obligatoriska möten med kommunledningen för nyföretagare.
-Inlett en näringslivsturne där lokala företag besöks för att inhämta erfarenheter för förbättrat näringslivsklimat.
-Levererat en kommunal budget i balans och med starkt bokslut i många år.
-Ny kollektivtrafik med lägre biljettpriser för de flesta.
-Startat om Eskilstuna Marknadsföring AB.
-Stöttat och möjliggjort MITC för att långsiktig stärka näringslivet inom industrin.
-Påbörja dialog med alla religiösa organisation i Eskilstuna.
-Åstadkomma en långsiktig och klok lösning för Parken Zoo.
-Avskaffat förmånsbilar i kommunen genom en utfasning av dessa.
-Avvecklat politikerpensioner i syfte att skaffa ett mer ändamålsenligt system likt arbetsmarknaden.
-Påbörjat arbete med nytt kraftvärmeverk.
-Utveckla stadsdelen Odlaren, i kombination med golfbana.
-Påbörjat Östra gatans planering.
-Motarbeta grov organiserad brottslighet.
-Arbetat för att behålla statliga jobb i Eskilstuna.
-Påbörjat en skolutredning för en bättre skola.
-Inrätta en slolinspektör för höjd kvalitet i Skolan.
-Tagit viktiga steg för nytt äldreboende i Brunnsbacken.
-Framtagande av en plan för att möta öka antalet äldre och behov av boende.
-Ny organisation på kommunstyrelsen.
-Påbörjat planering av kretsloppspark.
-Världens modernaste färgmaterialsorteringssystem i full skala infört.
-Ökad egen produktion av biogas.
-Fryst politikerarvoden.
-Stöttat Frivilligcentral.
-Stärkt bredbandspolitiken.
-Påbörjat landsbygdsutveckling.
-Påbörja ortsutvecklingsplaner för kommunen olika delar.
-Arbetat för vindkraft, inte minst i Näshulta.
-Framtagande av ny översiktsplan.
-Nya föreningsstöd.
-Nytt idrottspolitiskt program.
-Städning i olika avtal och upphandlingsrutiner i kommunen.
-Ökat andelen gröna inköp.
-Ökat andelen miljöbilar i kommunens bestånd.
-Blivit utsett till miljöbästa kommun 2012.
-Mer och bättre hemmaplansvård för ungdomar i social problematik.
-Förbättrat parker såsom Rothofsparken och Fors Kyrkopark.
-Färre unga och funktionsnedsatta i försörjningsstöd.

Detta är en bråkdel av vad som hittills är på dagordningen. Mer kommer. Vad har Alliansen gjort? Förutom att vara mot många av dessa åtgärder. De ser ju själva inte direkt utarbetade ut 🙂 Dumt att kasta sten i glashus.” Jimmy Jansson (S)

Allt fler frågor rinner KD ur händerna

Nu kommer ett förslag om hur staten kan fixa till en ny fastighetsskatt eller avgift som en del väljer att kalla den.

Minnes i valrörelsen 2006 hur KD gjorde en stor affär att om de minsann kom med i regeringen så skulle fastighetsskatten för vissa fastigheter så som småhus slopas helt.

Jojo, nu ser vi resultatet att detta ”löfte”. 

Och jag kan bara konstatera att ännu en viktig fråga för de kristna demokraterna rinner dem ur händerna.