Det konservativa partiet moderaterna

Moderaterna i Eskilstuna är sannerligen ett konservativt parti. Åter igen är de emot utvecklingen av Eskilstuna. Visst det ligger väl i rollen som oppositionsparti att vara emot majoritetens idéer men att bara vara emot är ju inte särskilt konstruktivt.

De var emot byggandet av kraftvärmeverket som nu producerar miljövänlig värme och el.

De var emot ombyggnaden av Hamngatan, ett projekt som verkligen gav ån tillbaka till Eskilstuna borna med både parker och å-stråk med gång och cykelbanor.

De var emot att kommunen skrev avtal med det nedbrunna stadshotellets nya ägare om hyra av konferenslokaler. Man sa att kommunen bröt mot LOU. Det gjorde kommunen inte utfallet av den juridiska processen kom förra veckan.

Och det senaste man är emot är ombyggnaden av Fristadstorget. Det gamla torget har vissa problem, flera av dessa kommer att minska med det nya torget. Dessutom behöver centrum ett lyft, det är billigt att låna pengar för en kommun och det skapar dessutom arbete.

Ann-Sofie