Läxhjälp-RUT

Läxhjälp är bra och många gånger nödvändigt. Därför borde det vara ett obligatorium i landets alla skolor. Nu är det inte så men regeringen har planer.

Planer som går ut på att de som har råd att betala för läxhjälp ska nu få göra avdrag för detta. Nu även för gymnasieelever. grundskolan har det redan.

Fantastiskt borgerligt förslag. Åt de som har skall det vara givet.*

Och de barn som verkligen behöver läxhjälp, vad får de?

Ökade klyftor och utanförskap.

Ann-Sofie

*Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Matteus 25:29