Sent ska syndaren vakna

Jaha så erkänner före detta arbetsmarknadsminister Littorin att Fas3 blev fel.

Se där!

”Littorin säger i dag att det är svårt att utforma en arbetsmarknadspolitik som når den grupp som i slutändan kommer att befinna sig i fas 3: ”Sanningen är att det är en extremt svår och utsatt grupp, där ingen riktigt vet vilka verktyg som är de bästa.” Dagens Arena

Sent ska syndaren vakna.

Ann-Sofie

PS. Bra namn på Fas3 DS.

Bild