Björklund (FP) går från klarhet till klarhet

Nu kommer ytterligare ett förslag från minister Björklund som slår undan benen på våra unga.

Visst finns det skoltrötta unga men är det rätt medicin att inte försöka motivera dessa att skaffa sig en utbildning?

Jag var själv en av dessa när det begav sig. Jag orkade bara inte fortsätta på gymnasiet så jag hankade mig fram några år med jobb och kurser, det gick nämligen att göra det på 1970-talet. När jag sedan kände motivationen komma fanns alternativen KOMVUX och folkhögskola. Jag valde det senare och läste i två år upp betygen och började sedan jobba, på riktigt.

Efter 13 år inom verkstadsindustrin gick jag det tredje året på folkhögskolan i Eskilstuna och avslutade det hela med toppbetyg.

Dessa vägar är mer eller mindre stängda i dag, mycket beroende på den här regeringen. Första året vid makten, -06 tog man bort 25 miljoner kronor från den kommunala vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Jag hoppas att Björklund och gänget kommer med något som kan kompensera dessa ungdomar när de väl känner sig studiemotiverade. Annars får vi en ökad del av befolkningen som ska klara sig i arbetslivet med bristfälliga kunskaper.

Det leder till jobb som kanske inte är lika kvalificerade eller lika välavlönade.” Björklund (FP) i DN

Är det RUT-bidraget som ska vara räddningen tillsammans med sänk restaurangmoms och andra liknande insatser som bara ger ökade klyftor i samhället med människor som är villiga att ta vilket jobb som helst till vilket pris som helst.

Och vad händer med socialbidraget/försörjningsstödet?

Det vore ju lite bra om Alliansregeringen även kunde kopiera vårt tänk med det livslånga lärandet. 

Ann-Sofie

Alliansen levererar!

Äntligen! Nu levererar Alliansen en superbra reform.

Eller inte!

Uppenbarligen är det sammanhållning i A-lägret som gäller nu.

Ann-Sofie

PS. Jag tycker detta är skit DS.