Nämndemännen ska vara kvar

Fy vad dålig jag har varit på att skriva här den senaste tiden. Det har mest blivit twitter och facebook för min del. Saknar dock inte ämnen att skriva om men tiden har varit min fiende.

För att ta ett i högen, frågan om nämndemännens vara eller icke vara blommar upp då och då. Det är bra de olika samhällsfunktionerna bör utvärderas och om det finns skäl förändras.

Min personliga uppfattning om nämndemanna-systemet är att det ska vara kvar. Nämndemännen utsedda av de politiska partierna, via kommunfullmäktige  har en viktig roll i vårt demokratiska system.

Det som nu borde ske är att nämndemännen får en ordentlig utbildning. Inte bara i jävsfrågor utan en hel del annat, så bör domstolsverket också se över ersättningarna.

Jag minns min egen tid som nämndeman i början av 1990-talet som en mycket bra ”skola”. Inte bara i juridik utan på många andra sätt. Inte minst lärde det mig en hel del om människor.

Att sitta som nämndeman och representant i en polisstyrelse eller nämnd borde vara helt uteslutet i alla hänseenden. Att poliser inte är nämndemän det ser vi som alldeles självklart och då ska inte heller polisstyrelse-ledamöter göra det.

Här kommer några andra reflektioner från den gågna tiden. Förra fredagen ordnade ”Torgets vänner” en manifestation på Fristadstorget. Enligt Eskilstuna kuriren så var skälen till torgets bevarande att man inte ville att toaletten i kiosken ska tas bort. Kan då bara meddela att den varit stängd för allmänheten i flera år redan

Och så ville man ha kvar möjligheten att parkera torghandlarnas skåpbilar på torget. Torget är inte till för bilar utan för människor.

Jag är inte helt 100 på att dessa var de bärande argumenten för de som kom till manifestationen. Det var dock intressant att talespersonen var en ganska etablerad man på högerkanten av politiken. Se där kan det finnas ett politiskt motiv också?

Denna vecka fick vi också ett besked från de borgerliga partierna i kommunstyrelsen att de inte anser att kommunen ska bygga en återvinningsgalleria. Bra att de är tydliga med att Eskilstuna kommun inte ska jobba för fler etableringar av småföretag inom återvinning och återbruk och för fler arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Gallerian ska förvisso ägas av kommunen men det är bara skalet. Innehållet ska privata företag och organisationer ta ansvar för.

Jag vill ju inte tro att det är emot detta bara för att de är elaka utan misstänker att de kanske inte läst alla handlingar i ärendet. Själv anser jag att ta miljöansvar får kosta, även för en kommun. Och vem gör detta om inte kommunen gör det?

Jag tycker det börjar bli komiskt med borgarnas kritik om att vi inte gör något. Eskilstuna är Sveriges miljökommun i år, fan vet om vi hade blivit det om borgarna styrt. Det har ju varit emot det mesta, den största miljösatsningen kommunen gjort genom tiderna till exempel, kraftvärmeverket.

I dag har både PeO och jag en ledig dag, skönt.

Ann-Sofie

Bild