Jag gillar inte Skavlan, så var det sagt

Ett av skälen till detta beskriver Johan Croneman mycket bra i denna tv-krönika.

På något sätt får jag en obehaglig känsla av Skavlans sätt att möta och bemöta människor i sitt tv-program.

Han har en ytlig trevlighet som jag reagerar starkt negativt på.

Så var det sagt.

Ann-Sofie