Är fjärrvärmen för bra ?

Vår kära fjärrvärme som gjort så mycket för vår miljö är ofta i skottgluggen. Den ska regleras och privata varmvattentillverkare ska nu också få vara med enligt det så kallade tredjepartstillträdet, TPA. Vilket de redan är på flera ställen.

Den svenska fjärrvärmen räknas som ett så kallat naturligt monopol. Detta vill man nu ändra på och jag har inget problem med detta. Det gäller redan på flera ställen i landet. Man gör då en affärsuppgörelse som reglerar detta. Producenter av mycket spillvärme får avsättning för sin ”produkt” och det kommer alla till del.

Men av någon anledning så nöjer sig inte staten med att vi lokala nätägare gör detta där man kommer överens utan nu ska alla när öppnas enligt betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens”, SOU 201144 som staten nu låtit utreda för stora pengar och orsakat mycken oro ute i landet. Nu har dock regeringen lyssnat och läget är något lugnare.

För oss här i Eskilstuna har vi inget ”problem” med detta men det finns andra som upplever detta på annat sätt. Fjärrvärmen började att byggas ut på 40- och 50-talet och har blivit en succsé på många sätt. Från att nästan helt ha eldats med olja i starten är nu delen förnybart/biobränsle mycket stor. Många bostadsföretag och villaägare kunde byta ut sina oljepannor till den ”rena” fjärrvärmen. 

Kommunerna/skattebetalarna har lagt ned stora belopp i dessa anläggningar och tagit en risk i och med detta.

En annan fråga som är i hetluften nu är prisreglering på fjärrvärmen. Från statens sida är man nu rädd att fjärrvärmekunderna inte betalar rätt pris för produkten så det enda sättet att komma tillrätta med denna ”risk” är en oberoende prövning enl den statliga Energimarknadsinspektionen, EI.

EI skriver: ”Det finns en risk att fjärrvärmeföretagen tar ut oskäligt höga priser av kunderna. Detta medför även en risk för prisdiskriminering mellan fjärrvärmekunder och korssubventionering mellan fjärrvärmeverksamhet och annan verksamhet. I förlängningen kan en sådan korssubventionering få negativa effekter också på andra marknader.”

Eskilstuna Energi & Miljö AB ingår i ett nätverk av 17 stora kommunala energibolag. Vi hade möte nu i veckan och energiminister Anna-Karin Hatt kom och diskuterade detta med oss. Det var en bra diskussion och vårt budskap gick nog fram. Jag reagerade bara på en ska som hon sa om priskontrollen. A-K Hatt sa nämligen att antalet ärenden som anmälts till Fjärrvärmenämnden har dubblerats.

Ok det kan ju låta dramatiskt och kan vara tecken på att något är galet.

Men vid en närmare koll på Fjärrvärmenämnden sida visar det sig att antalet ärenden som nämnden registrerats sedan starten i juli 2008 är 60 stycken. Flera av dessa har återtagits av sökanden och medling har skett i 27 ärenden. 60 ärenden på 4 år känns ju inte som detta problem är jättestort och måste utredas, för dyra pengar.

Det finns redan ett systen för detta som branschen själva tagit fram som kallas Reko Fjärrvärme. Detta är ett sätt att utveckla relationen mellan kunderna och fjärrvärmebolagen. Jag undrar bara varför detta inte räcker?

Dessutom finns den oberoende Nils Holgersson utredning som granskar priset på fjärrvärmen i hela landet. Men detta är inte nog för staten, de verkar inte ha förtroende för kommunala bolags förmåga att sköta detta. Det är ofta lokala politiker som har ansvar och det är full insyn men det räcker uppenbarligen inte.

Hos kunderna har vi dock ett stort förtroende. Man tvingar inte in någon på fjärrvärmenätet och man tvingar inte kvar någon till skillnad mot VA- och elnätet.

Eskilstuna ligger för övrigt på 32:a plats i den senaste Nils Holgersson undersökningen där alla 290 kommunerna ingår.

Ann-Sofie

Uppdatering; det verkar inte som om siffrorna på fjärrvärmenämndens hemsida är de senaste utan antalet äreden har ökat och ligger på 130 medlingsansökningar.