” 30 minuters sensations-tv”

Det har varit höstlovsöppet på Parken Zoo här i Eskilstuna. Vad jag har sett i media så har det varit ganska många besökare. Eskilstuna Kuriren har ett litet tv-inslag där man intervjuar en mamma som är där med sina barn.

Enligt henne, Lisa Jisei som mamman heter så är hennes vänner fortsatt positiva till Parken Zoo.

Eskisltuna Kurirens lilla tv-intervju avslutas med att mamma Lisa säger: ”Det är viktigt att fortsätta stödja parken. Man ska komma hit och bilda sig en egen uppfattning och inte bara tro på ett 30 minuters inslag i sensations-TV.”

Bra sagt!

Ann-Sofie