Staten ska inte äga flygbolag skriver Eskilstuna Kuriren i dag

Jag kan hålla med till viss del men ser ändå att staten kan behöva ta ett ansvar även för flyget i vårt avlånga land.

Korta resor kan ersättas med tåg men de långa resor kan trots miljöaspekten ändå motiveras men då blir de inte särskilt lönsamma. Men vi måste ändå tänka på alla i vårt land och alla bor inte  i södra delan av landet. Där kommer statens ansvar in.

Om man kunde skilja på nöjesresor och nyttoresor så vore det bra. Men tanken är väl att det ena ska bära det andra.

Ann-Sofie