Hela Sveriges apotek – nej!

Avregleringen av apoteket blev väl ändå inte som det var tänkt. Det medger även folk på den högra politiska kanten. Det har förvisso blivit fler apotek för oss som bor i tätbefolkade områden men lyft blicken lite så ska ni se att bilden är en helt annat i stora delar av landet.

Även där apoteken står som spön i backen så är det inte positivt, det finns inte livsviktiga mediciner på lager. Personalen kanske är trevlig med saknar kompetens och information om var den viktiga medicinen finns. Råden från personalen är sämre än tidigare. Och kundernas förtroende för apoteken har dalat. Det har heller inte blivit billigare trots konkurrensen.

För många blev det en besk medicin. I glesbygdsområdena håller nu apoteken på att läggas ned på grund av för låg lönsamhet. Och jag anser inte att det är någon stor framgång trots att jag kan köpa diverse medikamenter på Coop eller i OK-macken.

Vissa bör lyfta blicken något.