Vi lever i skilda världar

Vi som bor i tätbebyggda områden kan ibland få för oss, ja inte jag så klart, att alla har det som vi. Vi har ett uppsjö av apotek att välja mellan och vi kan fritt välja skola till våra barn. Vårdcentralerna står som spön i baken och så vidare.

Men så ser det inte ut på alla platser i vårt långa land.

Vi har tillgång till en stuga i Jämtland och där finns inga valmöjligheter. I Hammarstrand finns ”bara” ett privat apotek till exempel. Och välja skola kan man glömma. Och det gäller på många orter utanför Stockholm, lyft blicken.

Ann-Sofie