Centerpartiet vill….

Centerpartiet har problem och greppar nu efter halmstrån. Halm är något som många centerpartiester vet vad det är. Andra inte. Nå väl

Tidningen Expressen skriver i dag om att Centerpartiet har problem med sitt nya idéprogram till råga på allt elände. I samband med artikeln så finner läsaren en liten faktaruta av det populära slaget. Allt serveras liksom i en tydlig sammanfattning i detta fall några ”viktiga” punkter ur centerns framtidsplaner.

Expressen tar till exempel upp att ”Lagen om arbetsskydd bör också ses över enligt partiet”.

Ok det låter kanske som en befintlig lag men det finns trots allt inte. Arbetsskydd kan var mycket, till exempel: skyddsglasögon, skor med stålhätta, hörselkåpor eller annat som skyddar arbetaren.

Är Centerpartiet ute och cyklar, som Maud Olofsson gjorde på en berömd bild, eller är det Expressen som skrivit fel?

Svaret är ju enkelt om man sitter och trycker med centerns idéprogram i näven, ni hittar det här i länken.

God Fortsättning

Ann-Sofie

PS. Centerpartiet vill ta bort ”delar av den lagstiftning som omgärdar arbetsmarknaden”. De olika frågorna som regleras i dessa lagar ska arbetsmarknadens parter lösa ändå tycker partiet. Jojo, med en arbetsmarknad med allt fler utan fasta jobb. Det blir mumma för arbetsgivarna. DS.