Det är så mycket som går fel just nu

Vi lever i ett av världens bästa länder men just nu är vi på väg i fel riktning anser jag och många med mig. Inom många politikområden ser vi hur den borgerliga regeringen backar Sverige. Välfärden är inget för alla längre och det de själva sa sig vilja minska, utanförskapet, bara ökar.

Det gäller jämställdhet, arbetsmarknaden, sjukvården, skolan för att ta några områden är backen har lagts i.

Nu hoppas många på en socialdemokrati som visar på ett tydligt politiskt alternativ. Vi får inte fega här.

Det har visserligen lagts många bra förslag redan som tyvärr inte blir särskilt synliga i den mediala mylla vi befinner oss i för närvarande.  Men om man tar sig tid och läser det socialdemokratiska förslaget till budget så får man många svar men det är inget som når den breda allmänheten.

Att socialdemokraterna inte har något nytta att komma med anser jag inte är en korrekt bild men det är den vi får ”hjälp”med att pumpa ut.

Jag tror att många håller med Malin Ullgren just nu att det behövs en känsla av framtidstro.

Ann-Sofie