Det hänger inte ihop

I går på kommunstyrelsens sammanträde avslog majoriteten en motion om fler återvinningscentraler. Oppositionen och SD röstade för.

Anledningen till avslaget från vår sida är att det redan är beslutat att bygga ytterligare en så kallad ÅVC. Att dra igång en ÅVC är inte gratis och dessa belastar hushållens avfallstaxa.

När kommunfullmäktige nyligen beslutade om ny avfallstaxa delvis beroende på den nya ÅVC så röstade borgarna och SD emot. Mycket märkligt att de nu vill ha ännu fler centraler.

Och de lever i tron att det inte behöver kosta något.

En ny ÅVC, återvinningscentral med ramp går loss på ca 18 miljoner enligt beräkningar jag tagit del av. Det kan till och med bli ännu dyrare.

Efter fullmäktigesammanträdet sades det till mig från borgerligt håll att vi kan effektivisera verksamheten inom återvinning med ca 30% och det ska vi se över nu. Men jag ser inte att vi ska kunna hitta 18 miljoner kronor. EEM har länge arbetet med att effektivsera de olika verksamheterna.

Ann-Sofie