Borgerlig skolpolitik imponerar inte på någon

I dag släppte Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen ett utbildningspolitiskt program till S-kongressen att ta ställning till med betydligt högre mål än den nuvarande regeringen har.

Det är ett ambitiöst program: ”Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Fram till år 2020 vill vi halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program. För att nå målet vill vi investera mer i skolan för bland annatmindre klasser, fler skickliga lärare, obligatorisk förskoleklass och kostnadsfri läxhjälp. Allt för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna nå målen.

Alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har det. Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

År 2020 ska hälften av 30-34-åringarna ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning. Vi vill också bygga ut högskolan med fler studieplatser och höja utbildningarnas kvalitet.” Partistyrelsen Läs hela här.

En annan viktig del i detta är att Socialdemokraterna vill att kommunernas inflytande på den fria etableringsrätten införas. Det skiljer sig från dagens modell där det är en statlig myndighet som beslutar om en friskola får etablera sig eller inte. Kommunen har ”bara” yttranderätt.

Noterade att de lokala moderaterna tycker att förslaget om förändringarna inom den fria etableringsrätten är dåligt. Bra med tydlighet inom politiken.

Det här är riktigt bra förslag som kommande kongress får ta ställning till.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-01-27 kl. 22.21.42

 

1 kommentar

  1. […] som skrivit: Peter Högberg, Ann-Sofie Wågström, Martin […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS