Frihet, jämlikhet och solidaritet

Nu ska vi filosofera lite över det andra ordet i den klassiska meningen, jämlikhet. det handlar bland annat om likhet inför lagen.

Jämlikhet gäller också ekonomisk jämlikhet, det vill säga jämlika löner och arbetsvillkor.

”Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika värda.” Wikipedia

Det kom en bok för något år sedan, Jämlikhetsanden som visar på att jämlika samhällen är det bästa samhällena för alla. Läs boken och få en riktig tankeställare om vad som håller på att hända i vårt land i dag.

”Förutom att ojämlika länder sålunda har större hälsoproblem och sociala problem än jämlika länder, så utmärker sig jämlika länder som mer positiva ur flera aspekter. Wilkinson och Pickett påvisar bland annat ett samband mellan ekonomisk jämlikhet och kvinnors status. De visar också att människor i jämlika länder litar mer på varandra, att deras utbildningssystem fungerar bättre och att de är mer benägna att hjälpa fattiga länder genom bistånd.” SvD Kultur

FörfattarnaWilkinson och Pickett visar också på att statusjakten, som jag tidigare skrev om, ökar ohälsan.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-01-31 kl. 22.07.45