Varför fortsätter de att vara arbetslösa?

I dag fick vi höra och läsa om de arbetslösas ekonomiska villkor. Det är nämligen den lägsta ersättningen på 10 år enligt Försäkringskassan. 2005 låg snittet på ca tio tusen kronor i månaden och nu är den nere på 8 400.

Förklaringen till detta är de förändrade reglerna som regeringen är ansvarig för.

Men gick inte hela retoriken ut på att med sänkta ersättningar/bidrag så skulle folk vara mer benägna att jobba? Hungriga vargar och så vidare. Höjd ersättning i a-kassan skulle ju enligt Anders Borg öka arbetslösheten.

Så varför ”väljer” de att vara arbetslösa?

Kan det vara så att de arbetslösa inte kan ta de lediga jobben! Faller inte Anders Borgs argument platt till marken?

TCO kom nyligen med en rapport som visar att det inte finns några riktigt bärande belägg för tesen att höjd a-kassa håller folk borta från arbetsmarknaden.

”Vi har inte lyckats finna några empiriska belägg för sådana effekter vare sig svensk eller internationell forskning, säger Göran Zettergren, chefsekonom vid TCO. I huvudsak är sambandet mellan arbetslöshet och arbetslöshetsersättning baserat på teoretiska överväganden och har svagt stöd i verkligheten. Svagare a-kassa kam förvisso öka pressen att söka fler jobb som arbetslös, men att därifrån dra slutsatsen att det också i slutändan leder till sänkt arbetslöshet har inte gått att belägga. De forskare som har gjort de mest seriösa jämförelserna mellan länder visar förvisso att lägre ersättning kan ha effekt i genomsnitt, men påpekar samtidigt att detta sannolikt inte gäller i länder som har en arbetsmarknad som Sveriges.” TCO rapporten

Ann-Sofie