Allmän förskola för alla från två år

Socialdemokraterna går i dag ut med ett förslag om en allmän förskola för alla tvååringar. Ett bra förslag med syftet att säkra alla barns rätt till en bra förskola men också för att underlätta för föräldrar att arbeta.

Detta innebär också en avgiftssänkning med totalt 5040 kronor per barn och år vilket också är bra.

Att det kommer kosta en del är ju klart men det kanske våra barn är värda.

Jag har noterat att några har ”missförstått” detta och kallar det för en obligatorisk förskola men det är en helt annan sak kära vänner.

Förslaget med ett obligatoriskt gymnasium är dessutom alldeles nödvändigt om vi inte vill börja konkurrera med låglöneländerna.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-02-05 kl. 21.04.27