Friskolereformen som spårat ur?

Blev uppmanad att lyssna på vetanskapsradions program om friskolereformen. Mycket intressant och fler borde lyssna på den första reella granskningen av ovan nämnda reform.

”Som du kommer få höra i dagens program så varnar forskare från bland annat England och USA för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan, och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen verkar inte har lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som var tanken, utan snarare tvärt om.” Sveriges radio

Sverige är helt klart i en klass för sig, en extrem klass enligt forskarna.

Friskolereformen genomfördes av regeringen Bildt 1992 på rent ideologisk grund. Skolpengen och läroplanen Lpf 94* skulle vara ledstjärnorna. Flera hängde på, sossar inte minst, och ansåg att detta var en bra reform. Konkurrens skulle höja både resultat och lärarlöner.

Nu blev det tvärt om** och det är dags att inse detta. Det är dags med en genomgripande utvärdering av denna reform. Samt dags att titta på hur andra länder, Finland, som ligger före oss gör, bort med all prestige.

Skärmavbild 2013-03-24 kl. 15.21.48

*I Lpf 94 redogörs för skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer. I de senare regleras bland annat kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, bedömning och betyg samt rektorns ansvar.

** ”En gymnasielärare tjänar i snitt 1.700 kronor mer i den kommunala skolan än i den fristående skolan. För grundskollärarna är skillnaden nästan 500 kronor. Friskolorna har lägre lärar­täthet än de kommunala skolorna. Det borde ge utrymme till högre löner, anser Lärarförbundet.” Ingvar Lagerlöf Lärarnas Nyheter

Det är väl inte så konstigt att lärare anställda i privata skolföretag får lägre lön. Skolpengen ska ju också ge klirr i kassan för ägaren. Den kommunala skolan får ju använde de pengar de får och har ingen ”ägare” som förväntar sig en avkastning. Kunde man inte räkna ut detta från början. Skattebetalarnas pengar går till fler lokaler i stället för lärare. Dessutom saknas det på flera platser gymnastikhallar och bibliotek.

Björklund (FP) och den borgerliga regeringen kan lappa och laga på denna reform men jag tror att det är kört. Det har uppstått så stora problem inte minst med segregation så nu är det verkligen dags att våga göra något radikalt.

Ann-Sofie