Hittat på twitter

Jojo, självklart TV 4 är ju en helt neutral kanal och ingen Såsse-kanal som SVTs 1 och 2.

 

Skärmavbild 2013-04-10 kl. 22.59.46

Det politiska uppdragets många sidor

Politiker eller förtroendevald, som jag tycker är den korrekta benämningen på ett antal människors uppdrag som faktiskt är demokratins stomme i vårt land, är ett mångfacetterat ”jobb”.

Jag ska ge en bild från min vardag som förtroendevald med vissa sidouppdrag i Eskilstuna kommun.

Jag är vad till ordförande för Eskilstuna Energi & Miljö AB, EEM, kommunens lokala brottsförebyggande råd,  Trygga Eskilstuna och Kommunala pensionärsrådet KPR. Jag är vice ordförande i Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden samt ledamot i Kommunföretag AB.

Jag sitter i utskottet för hållbara resor och i arbetsgruppen som ska försöka ta fram underlag för ett gemensamt driftbolag för EEM och SEVAB, Strängnäs Energi AB.

Dessutom är jag ordförande i Hjälmarens vattenförbund. Och det är detta som gjorde att jag fick för mig att skriva detta inlägg.

Vi Hjälmarens VF hade nämligen förbundsstämma i dag och denna gick av stapeln i Örebro. Eskilstuna är säte för förbundet p g a  att Hyndevadsdammen ligger i kommunen och Örebro har viceordförande uppdraget, detta sedan gammal hävd tror jag.

Detta uppdrag är onekligen lite av en udda fågel i den politiska världen. Hjälmarens VF har som huvuduppgift att hålla vattennivån i Hjälmaren på en nivå som är fastställd i en vattendom. Dessutom ska förbundet sköta utprickning av farleden in till Örebro. Men så är ”vi” också markägare och har en hyresgäst att ta ansvar för. Vi öppnar och stänger luckor med mera.

Medlemmar i förbundet är kommunerna som gränsar till Hjälmaren, Kvismaredalens sjösänkningsjordar och vattenkraftsägarna. Förbundet samverkar med SMHI och en del entreprenörer.

Helt klart ett udda men intressant och lärorikt förtroendeuppdrag.

I morgon är det styrelsemöte i EEM och sedan ska jag ta emot besök från Indonesiens ambassad. Det är stort och smått i en härlig blandning.

Ingen vecka är den andra lik. Att försöka ha någon form av rutiner kan man glömma. Detta är givetvis ett problem för många som har barn och behov av att leva något så när rutinartat så på sikt måste nog förutsättningarna för förtroendeuppdraget ändras. För det spelar ingen roll hur kul och intressant det än är om människor inte kan leva på det sättet.

Jag tror att en hel del avhopp beror på ryckigheten, möten som inte håller tiderna, oplanerade möten, ett obefintligt privatliv och utsattheten.

Det är tufft men det är samtidigt något av det bästa man kan få möjligheten och förtroendet att göra.

Ann-Sofie