3 % av börsbolagens ordförande var kvinnor 2011

SCB har en jämställdhetsportal som jag hittade i dag och det är mycket intressant läsning:

”Utvecklingen mot att lika många kvinnor som män ska vara representerade i politiken och i höga positioner i företagen går fortare inom vissa områden än andra. I riksdag och regering finns idag ungefär lika många kvinnor som män. Däremot dominerar männen stort i ledningen för börsföretag. Det och mycket annat kan man hitta i SCB:s nya jämställdhetsportal.”

Det skulle vara mycket intressant och se hur bolagens valberedningar ser ut.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-04-21 kl. 21.42.41

Vi försökte men hittade inga kvinnor

Jag fick en kick i början av veckan på Eskilstuna båten. Jag slank in på ett seminarium om hur man kan använda sig av social medier. Jag är aktiv på facebook, twitter och här på bloggen så det lät som något för mig. Och mycket riktigt.

Föredragshållaren var Lina Thomsgård och skaparen av Rättviseförmedlingen. Det var bara så jäkla bra helt enkelt, Linas engagemang lyfte oss alla. Hon uppmanade oss att börja räkna, kvinnor och män i olika sammanhang. Hur ser representationen ut.

Själv började hon räkna hur fördelningen av olika priser och utmärkelser inom kulturbranschen. Men också inom media, detta tog jag själv upp när jag kom hem och nu räknar jag bilder på kvinnor och män i Eskilstuna Kuriren under taggen #genusräkning. Jag får också hjälp av andra i detta.

Det roliga var att när jag satt upplyft av föreläsningen kom en kollega och var mycket upprörd över det faktum att som hen kommit fram till att hen dittills lyssnat på enbart män, 11 enl räkningen.

Senare på dagen gick dock Eskilstuna Kurirens redaktör i fällan inför hela publiken och försökte förklara skillnaden i representation inom media. Det var så svårt att hitta kvinnor typ.

I går var jag på en kongress och valberedningens ordförande försökte förklara att de verkligen jobbat med att försöka få till en mer jämställd styrelsen men det fanns ju inga kvinnor nominerade. Det kan jag lova att det kommer att finnas nästa gång.

Glädjande nog hade de lyckats med att få en kvinna att ta på sig ordförandeuppdraget.

Ser nu att även Moderaterna börjat fundera på kvotering till styrelser för att det går så långsamt. Men jag kan se ett av skälen till denna långsamhet. För kikar man på en valberedning så speglar den ofta också hur förslagen till nya ledamöter ser ut. Det är ofta män som inom sina nätverk har män och de man känner de nominerar man.

Ann-Sofie

PS. hade inte börjat använda #genusräkning när jag skrev denna tweet DS.

Skärmavbild 2013-04-21 kl. 10.10.35