3 % av börsbolagens ordförande var kvinnor 2011

SCB har en jämställdhetsportal som jag hittade i dag och det är mycket intressant läsning:

”Utvecklingen mot att lika många kvinnor som män ska vara representerade i politiken och i höga positioner i företagen går fortare inom vissa områden än andra. I riksdag och regering finns idag ungefär lika många kvinnor som män. Däremot dominerar männen stort i ledningen för börsföretag. Det och mycket annat kan man hitta i SCB:s nya jämställdhetsportal.”

Det skulle vara mycket intressant och se hur bolagens valberedningar ser ut.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-04-21 kl. 21.42.41