Socialnämndens ordförande i Sundsvall får gå

Ser att moderaterna i Sundsvall inte längre har förtroende för sin socialnämndsordförande. Nämnden går med underskott säger KS-ordföranden Jörgen Berglund (M). Att en socialnämnd går med underskott i dessa tider är inget ovanligt. 

Den förda borgerliga politiken har ju skyfflat människor från försäkringskassan och a-kassan till kommunernas försörjningsstöd. En socialnämndordförande har att följa de lagar och regler som gäller för att bevilja människor försörjningsstöd.

”Det är många faktorer som påverkar kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd. Men ska vi prata om de större orsakerna är det framför allt arbetslöshet och förändringarna av socialförsäkringssystemet som har spelat in, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen på Sundsvalls kommun.” Dagens Arena

Man måste också ge missbrukare den vård som behövs. Med skenande kostnader bör man nog fundera över vad detta beror på, att sparka ordföranden hjälper nog föga.

Ann-Sofie