Trivas är en sak och få undervisningstid en annan

Rektorn på privatskolorna Energigymnasiet i Täby och i Upplands Väsby förstår inte kritiken från skolinspektionen. Skolinspektionen anser att skolorna bister i bland annat undervisningstid, och därför riskerar nu båda skolorna ett vite om man inte bättrar sig.

Rektorn försvara sig genom att påpeka att eleverna trivs.

Jojo, men…

Ann-Sofie