Privata universitet och högskolor ?

Nu har regeringen gett ett uppdrag att utreda möjligheten att privatisera universitet och högskolor och lägga dessa i stiftelseform.

Jo jag tackar.

Ann-Sofie