Ytterligare ett bevis på att det finns män som hatar kvinnor

Elin Lundgren, riksdagledamot från Gävle har i en blogg visat hur hon hoppats på av en man som uppebarligen hatar kvinnor.

Jag kan ju inte låta bli att fundera över vad som driver fram detta hat. Maria Sveland har tagit upp frågan i sin bok, Hatet.

”Vi måste också våga se den aggression som ligger bakom mäns våld mot kvinnor och det sexuella våldet som finns i alla flickor och kvinnors absoluta närhet. Hur denna realitet hör ihop med det hat och hot som uttrycks på nätet och i mail. Det är givetvis ingen slump att så många av hoten uttrycker detta bokstavligt: vi ska dö, våldtas, misshandlas. Hot som återspeglar verkligheten.” M Sveland

Ann-Sofie