Gravida skånskor hänvisas till Danmark

”Sverige, Sverige, älskade vän. En tiger som skäms. Jag vet hur det känns. När allvaret har blivit ett skämt. När tystnaden skräms. Vad är det som hänt.” Kent från skivan Vapen & Ammunition 2002

Dessa ord beskriver på ett bra sätt det vi alla borde känns just nu. Svensk sjukvård är på många sätt mycket bra men det finns områden som lämnar mycket övrigt att önska. Bland annat förlossningsvården i Skåne. Där är problemen så stora så gravida kvinnor hänvisas till ett annat land.

Det är mycket bra att vi grannland kan hjälpa varandra när det gäller sjukvård och annat som mindre länder inte kan hantera själva. Jag tänker då främst på specialistvård. Men när det gäller förlossningar så måste Sverige kunna hantera dessa inom landet.

Ann-Sofie

PS. Bjuder på Venus födelse av Sandro Botticelli DS.

Skärmavbild 2013-07-25 kl. 11.06.13