I frihetens land råder utegångsförbud

In the land of the free, USA, råder sedan flera år tillbaka utegångsförbud för unga under 17 år.

Det är nämligen för farligt att vara ute på kvällarna i landet som tillåter vapen av alla de slag.

Att inte folk revolterar är för mig en gåta.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-07-26 kl. 13.03.42

Om det var massarbetslöshet vid ca 6% vad har vi idag?

När regeringens Reinfeldt tog över styret låg arbetslösheten på ca 6%. De kallade det massarbetslöshet och fick folkets förtroende att fixa detta.

De sänkte skatter och fördyrade a-kassan och annat för att folk skulle vilja jobba mer. Eftersom det förmodligen var så att människor valde bort jobb för att istället leva på bidrag.

I dag med 7 år av borgerlig arbetsmarknadspolitik ligger arbetslösheten på drygt 9%, vad kallar de det då?

Sedan vet jag att arbetslöshetssiffrorna räknas fram på olika sätt men officiellt så är det dessa siffror som debatterats och det är retoriken i det hela som jag vill peka på här.

Ann-Sofie

Skärmavbild 2013-07-26 kl. 07.24.01