Väl använda skattepengar ?

I Mariefred kan eventuellt en hel klass få gå om femman på grund av att friskole-rektorn missat att i tid ansöka om att få fortsätta med sexan.

Om detta går igenom så måste reglerna revideras. Om en elev ska gå om en klass så ska det vara motiverat av helt andra skäl än att en rektor klantat sig med ansökan.

Barnen kan visserligen gå i den kommunala skolan men det gillar inte föräldrarna, som vet sina barns bästa.

Frågan avgörs av Strängnäs kommun och det ska bli mycket intressant att se vad de kommer fram till. Ett läsår extra för elever som förmodligen inte behöver detta sett till skolresultaten kostar ju en hel del av skattebetalarnas pengar.

Ann-Sofie

Annonser