Jäv eller inte det är olämpligt med en myndighetsordförande som har affärer med AF

I dag fick vi via media veta att Arbetsförmedlingens ordförande Christina Johansson (M) har affärer med myndigheten. Affärer som hon dessutom inte skött rätt. 

Klart en olämplig koppling som luktar jäv lång väg, även om det kanske inte är det formellt så finns ett moraliskt jäv som bör undvikas.

 

Ann-Sofie