Hur kom de undan anmälningsplikten ?

Socialtjänsten är den myndighet som har ansvaret för vad som ska göras om man som ung far illa och för att man ska få den hjälp man har rätt till. Anmälningsplikten innebär att vissa vuxna måste tala om för socialtjänsten om de misstänker att någon under 18 år far illa.

Anmälningsplikten gäller all personal som man träffar i till exempel skolan, hälso- och sjukvården eller hos polisen. Den gäller även personal som arbetar inom privata verksamheter, till exempel vid friskolor. Däremot är inte privatpersoner eller personer som jobbar ideellt, till exempel på tjejjourer eller som tränare inom idrottsföreningar tvungna att anmäla.

På Lundsbergs internatskola har unga blivit utsatta för diverse övergrepp genom åren, detta har vi fått ett antal vittnesmål om de senaste dagarna. Vuxna på skolan har tydligen varit med och räknat blåmärken på unga som ”fostrats” av äldre elever. Bland andra skolsköterskan.

Hur kommer det sig att de kommer undan anmälningsplikten?

Ann-Sofie