Eskilstuna bäst på återvinning

I onsdags kväll uppmärksammade Aktuellt att Eskilstuna är bäst i landet på återvinning. Jag har skrivit om detta arbete här på bloggen genom åren och nu har även vårt arbete uppmärksammats av regeringens utredare som lagt ett förslag som går ut på att hela landet borde sopsortera och återvinna enligt ”Eskilstuna-modellen”.

Vi tror stenhårt på vår miljö-modell även om det inte är det billigaste sättet att hantera våra restprodukter på. Tyvärr är det just nu billigast att bränna upp allt och det är enligt mig fel väg att hantera jordens resurser på även om energin och värmen tas tillvara.

Vi kan inte fortsätta att göra slut på jordens resurser i den takt vi gör i dag.

Det konservativa partiet moderaterna

Moderaterna i Eskilstuna är sannerligen ett konservativt parti. Åter igen är de emot utvecklingen av Eskilstuna. Visst det ligger väl i rollen som oppositionsparti att vara emot majoritetens idéer men att bara vara emot är ju inte särskilt konstruktivt.

De var emot byggandet av kraftvärmeverket som nu producerar miljövänlig värme och el.

De var emot ombyggnaden av Hamngatan, ett projekt som verkligen gav ån tillbaka till Eskilstuna borna med både parker och å-stråk med gång och cykelbanor.

De var emot att kommunen skrev avtal med det nedbrunna stadshotellets nya ägare om hyra av konferenslokaler. Man sa att kommunen bröt mot LOU. Det gjorde kommunen inte utfallet av den juridiska processen kom förra veckan.

Och det senaste man är emot är ombyggnaden av Fristadstorget. Det gamla torget har vissa problem, flera av dessa kommer att minska med det nya torget. Dessutom behöver centrum ett lyft, det är billigt att låna pengar för en kommun och det skapar dessutom arbete.

Ann-Sofie

Bara några kvällsfunderingar

Sitter och funderar på om distributionen av läkemedel, bilbesiktningen, tågtrafiken, skolan, vården, elmarknaden och återvinningen blivit bättre med avreglering?

Ann-Sofie

Gör om, gör rent och gör rätt

Ledarsidan i Dagens Nyheter tar i dag upp en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, återvinning. I dag har kommunerna och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI ett delat ansvar för återvinningen i landet. DN kallar det för ett icke försvarbart dubbelkommando.

FTIs stationer får ofta kritik för att det är nedskräpat eftersom behållarna ofta är fulla. Och en hel del skräp härrör också från att människor inte vet hur de ska göra.

Det ska vara lätt att göra rätt.  Här i Eskilstuna har vi ett numera prisbelönt sätt att hjälpa invånarna att göra rätt.

Regeringens tillsatta avfallsutredning lägger inom kort sitt förslag som ser ut att föreslå att kommunerna ensamt ska få ansvar för insamlandet och därmed också ansvaret för att det är snyggt och städat.

”Att det är rent och snyggt i samhället tillhör *politikens kärnuppgifter.” DN

Detta är bra tycker jag men kan också rent krasst fundera på varför det skulle vara fel att ställa hårda krav på FTI för att det ska se rent och snyggt ut på stationerna? Kan det vara för att det kostar pengar och FTI ska vara vinstdrivande. Det brukar sägas att sopor luktar – pengar.

Enligt DN-ledaren är inte drivkraften för FTI tillräckligt stark för att öka återvinningen eller tillgängligheten. Drivkraften, de måste mena vinsten.

Det finns mycket att fundera på med anledning av vad DN-ledaren skriver. Bland annat slöseriet med att flera bolag hämtar sopor från fastigheter på samma gata. Miljömässigt är det riktigt illa.

DNs slutsats är ändå att kommunerna ska via upphandlingar låta återvinningsföretagen sköta detta. Om de ska tävla om att göra detta på billigaste sättet så är jag rädd att vi får samma situation som i dag.

Undrar bara på vad det kan vara för fel på att låta kommunerna även sköta hela kedjan? Kommunernas vinstintresse eller drivkraft är inte att tjäna pengar på detta, se på Eskilstuna. Vår *politiska drivkraft som gav oss priset som jag skrev om tidigare i inlägget har varit det miljömässiga och det användarvänliga sättet att göra rätt och inte att tjäna pengar.

Och om det finns kommuner vars politisk vilja är att tjäna pengar på detta så har i alla fall medborgarna en möjlighet att ändra på detta eftersom man både har full insyn och en valmöjlighet vart fjärde år. Det som en kommun eventuellt kan tjäna på återvinningen går ju tillbaka till kommunen, det vill säga medborgarna.

Ann-Sofie

PS. Nu ska vi åka och återvinna träningsskor på Stadium DS.

Och så klämmer vi dit s-stämpeln

Svenska Dagbladet skriver om ”toppmoderaten” Thomas Böhlmark som kallade Nalin Pekgul ”klappturk” i ett inlägg på twitter här om kvällen. – ”Vad fan är en klappturk” Jack Werner

En statsvetare kommenterar det hela och SvD kan tydligen inte mot stå frestelsen att stämpla dit ett S. På så sätt blir det ju tydligt att det är ett politiskt färgat inlägg i debatten och inte ett neutralt dito.

Suck!

Ovanligt suddiga ministrar

Expressen har publicerat den traditionsenliga bilden av regeringen på trappan till Harpsund. Det är dags för förhandlingar och kräftor.

Men bilden är lite suddigare än vanligt, kan det vara ett symptom på politiken?

Lite otydlig just nu liksom.

Bild

 

Nu ställer vi upp för Världens Barn

Är hemma efter att varit med på Kick off för Världens Barn kampanjen 2012. Man blir glad i hjärtat efter en sådan här kväll. Många människor och organisationen ligger i startgroparna för att göra något för världens barn.

Eskilstuna har i detta sammanhang ett bra track record som ett antal år i rad blivit bästa storstad. Vi är generösa och det gör mig som kommunens representant både stolt och glad.

Hjälp till du också och lägg pengar i en bössa och gå på konserterna som anordnas, köp årets bok till vänner och bekanta och så vidare.

De stora insamlingsdagarna är den 6 och den 13 oktober.

I Eskilstuna blir det stor gala med Lill Babs den 24 september. Lill Babs bjuder på gaget så passa på och lyssna på en av landets verkliga musikprofiler.

Dra ditt strå till stacken!

Utvecklingsdagar, kick offer och personalfester

De flesta företag ägnar sig då och då åt att ha utvecklingsdagar, strategidagar, planeringsdagar, kick off-dagar och personalfester. Detta för att utveckla både företag, personal. produkter med mera.

Detta har gjorts i alla år för mer eller mindre pengar. När offentliga verksamheter gör detta är det skattebetalarnas pengar som används. När ett företag gör det så är det för det mesta ”kundernas” pengar som går åt och när det är en tidning så är det abonnenternas pengar och så vidare.

Visst sticker det i ögonen på oss alla när det är skattebetalarnas pengar som gått till sprit och annat ”onödigt”. Och givetvis ska det offentliga hålla sig till de regelverk som ofta finns för dessa utsvävningar.

Men som prenumerant på en tidning kan jag ju också fundera på hur mina inbetalda pengar används. Går de till väl genomarbetade reportage eller till personalfester.

Det är dock något vi aldrig får veta för där finns ingen insyn.

Ann-Sofie

Blir riktigt förbannad

Jag följer en bloggerska vars blogg heter Vän av ordning, den är oftast lite småkul men nu står något som gör mig riktigt förbannad.

”Och min chef förklarade för mig att jag var den som hade de rätta kvalifikationerna och erfarenheten för en uppgift. Men eftersom jag hade för låg titel, kunde jag inte få den uppgiften. Istället skulle jag få den stora äran att stötta en kollega med rätt titel. Behöver jag säga att det är en manlig kollega?”

Har vi inte kommit längre 2012!

Ann-Sofie

Vi gör inget eller

I dag anser oppositionen i stadshuset att vi i majoriteten är passiva. Detta föranledde vår kommunstyrelseordförande att lista upp följande:

”Noterar att Alliansen slår sig för bröstet och i enlighet med skolboken om politiskt taktik kapitel 1A försöker måla upp en bild av att majoriteten gör för lite. Låt oss punktera den bilden:

-Statt återuppstår.
-Nytt badhus byggs.
-Ny sporthall byggs.
-Ytterligare ishall byggs.
-Nya högskolelokaler planeras.
-Utbyggt Tuna Park.
-Öppnande av handelsområde Skiftinge.
-Sveriges modernaste kombite

rminal drivs.
-Sveriges mest strategiskt placerade Logistikpark.
-Moderniserat och mer användbart Fristadstorg.
-Bostäder i Tunafors fabriker.
-Kvarteret nätet kommer till användning.
-Planering för bostäder och resecentrum på platsen för myntverket.
– Munktellstaden växer med flera bostäder och annat.
-Stadsdelen väster växer med nya företag mycket tack vare aktivt och duktigt näringsliv.
-Ca 650 nya jobb 2011 i Eskilstuna.
-Inrättat kollektivtrafiksmyndighet i länet.
– Påbörjat att styra över 60 miljoner till skolan från andra verksamheter i kommunen.
-Inrättande av privat/kommunal arbetsförmedling.
-Nedläggning av flyktingboende med oacceptabla boendeförhållanden.
-Drivit på för regionalt stöd till Munktell Science Park.
-Drivit frågan om mer statliga forskningsresurser till MDH.
-Ta fram en klimatplan som har höga ambitioner.
-Inrättat ett näringslivsråd.
-Startat nyföretagardagar och obligatoriska möten med kommunledningen för nyföretagare.
-Inlett en näringslivsturne där lokala företag besöks för att inhämta erfarenheter för förbättrat näringslivsklimat.
-Levererat en kommunal budget i balans och med starkt bokslut i många år.
-Ny kollektivtrafik med lägre biljettpriser för de flesta.
-Startat om Eskilstuna Marknadsföring AB.
-Stöttat och möjliggjort MITC för att långsiktig stärka näringslivet inom industrin.
-Påbörja dialog med alla religiösa organisation i Eskilstuna.
-Åstadkomma en långsiktig och klok lösning för Parken Zoo.
-Avskaffat förmånsbilar i kommunen genom en utfasning av dessa.
-Avvecklat politikerpensioner i syfte att skaffa ett mer ändamålsenligt system likt arbetsmarknaden.
-Påbörjat arbete med nytt kraftvärmeverk.
-Utveckla stadsdelen Odlaren, i kombination med golfbana.
-Påbörjat Östra gatans planering.
-Motarbeta grov organiserad brottslighet.
-Arbetat för att behålla statliga jobb i Eskilstuna.
-Påbörjat en skolutredning för en bättre skola.
-Inrätta en slolinspektör för höjd kvalitet i Skolan.
-Tagit viktiga steg för nytt äldreboende i Brunnsbacken.
-Framtagande av en plan för att möta öka antalet äldre och behov av boende.
-Ny organisation på kommunstyrelsen.
-Påbörjat planering av kretsloppspark.
-Världens modernaste färgmaterialsorteringssystem i full skala infört.
-Ökad egen produktion av biogas.
-Fryst politikerarvoden.
-Stöttat Frivilligcentral.
-Stärkt bredbandspolitiken.
-Påbörjat landsbygdsutveckling.
-Påbörja ortsutvecklingsplaner för kommunen olika delar.
-Arbetat för vindkraft, inte minst i Näshulta.
-Framtagande av ny översiktsplan.
-Nya föreningsstöd.
-Nytt idrottspolitiskt program.
-Städning i olika avtal och upphandlingsrutiner i kommunen.
-Ökat andelen gröna inköp.
-Ökat andelen miljöbilar i kommunens bestånd.
-Blivit utsett till miljöbästa kommun 2012.
-Mer och bättre hemmaplansvård för ungdomar i social problematik.
-Förbättrat parker såsom Rothofsparken och Fors Kyrkopark.
-Färre unga och funktionsnedsatta i försörjningsstöd.

Detta är en bråkdel av vad som hittills är på dagordningen. Mer kommer. Vad har Alliansen gjort? Förutom att vara mot många av dessa åtgärder. De ser ju själva inte direkt utarbetade ut 🙂 Dumt att kasta sten i glashus.” Jimmy Jansson (S)