Apoteken, har inte tillräckligt bra service

Hörde nyss på tv att apoteken inte har tillräckligt bra service. Men så konstigt, det är ju en avreglerad marknad och marknaden löser ja alla problem eller?

Timbro skriver: ”Regeringens syfte med omregleringen var att ge ökad tillgänglighet, bättre service och bättre tjänsteutbud samt låga läkemedelspriser.” Avreglera mera – och bättre av Maria Eriksson Timbro

Vi är grundlurade av regeringen. Fast det visste vi ju redan.

Ann-Sofie

Annonser

” 30 minuters sensations-tv”

Det har varit höstlovsöppet på Parken Zoo här i Eskilstuna. Vad jag har sett i media så har det varit ganska många besökare. Eskilstuna Kuriren har ett litet tv-inslag där man intervjuar en mamma som är där med sina barn.

Enligt henne, Lisa Jisei som mamman heter så är hennes vänner fortsatt positiva till Parken Zoo.

Eskisltuna Kurirens lilla tv-intervju avslutas med att mamma Lisa säger: ”Det är viktigt att fortsätta stödja parken. Man ska komma hit och bilda sig en egen uppfattning och inte bara tro på ett 30 minuters inslag i sensations-TV.”

Bra sagt!

Ann-Sofie

John Irving på Babel

Jag brukar inte vara hemma på söndagskvällarna normalt sätt men nu har jag råkat vara det, två veckor i rad. Då har jag passat på att se tv-programmet Babel på SVT2. Vilket bra program. Fattar nu vad jag missat.

Men det är ju ingen idé att gråta över spilld mjölk.

I kväll blev en av mina favoritförfattare John Irving intervjuad. Min första kontakt med honom var genom boken Garp och hans värld, sedan via Hotell New Hampshire och Ciderhusreglerna.

Jag har läst flera andra böcker av honom men jag tycker att dessa tre sticker ut.

Det bäste med hans böcker är att de faktiskt är inlägg i den politiska debatten. Hotell New Hampshire tar upp våldtäkter och Ciderhusreglerna lyfter frågan om fria aborter, ett ämne som verkar vara knepig för många amerikaner.

Jag vet inte om han är en uttalad feminist men hans böcker är feministiska.

Ann-Sofie

Funderade på att göra en hälsokontroll

Jag har en tid funderat på att det kanske är dags för en hälsokontroll. Har nog gått 10 år sedan förra gången. Vet att jag har lite för högt blodtryck men så hörde jag på vetenskapsradion och slog kontroll-tankarna ur hågen.

Att till synes friska människor dels belastar sjukvården är ju ett problem i sig och dessutom finns det tydligen inga positiva effekter med en hälsokontroll så länge man mår bra. Hålla sig i form är ju det bästa sättet  så jag gick till Torshälla i dag. En promenad på ca 7 km i rask takt.

Så nu söker jag mig till sjukvården när jag mår dåligt.

Det sägs att man ska stänga toalocket innan man spolar annars far det runt en massa bakterier i rummet, det blir problem med långsamstängande toalock. Man blir ju kvar där länge innan man kan spola.

Fru Vett och Etikett har ett svar: ”Att fälla ner locket innan man spolar ska man akta sig för – då kan rysligt farliga bakterier hamna på locket insida och då blir många av de hygieniska människorna upprörda.
Att inte fälla ner locket innan man spolar blir andra hygieniska människor lika upprörda över, då kan de rysligt farliga bakterierna flyga ut över hela toalettlokalen. Så hur man än gör blir det fel. Eller rätt.”  Magdalena Ribbing

Se där ja 😉

Ann-Sofie

Är fjärrvärmen för bra ?

Vår kära fjärrvärme som gjort så mycket för vår miljö är ofta i skottgluggen. Den ska regleras och privata varmvattentillverkare ska nu också få vara med enligt det så kallade tredjepartstillträdet, TPA. Vilket de redan är på flera ställen.

Den svenska fjärrvärmen räknas som ett så kallat naturligt monopol. Detta vill man nu ändra på och jag har inget problem med detta. Det gäller redan på flera ställen i landet. Man gör då en affärsuppgörelse som reglerar detta. Producenter av mycket spillvärme får avsättning för sin ”produkt” och det kommer alla till del.

Men av någon anledning så nöjer sig inte staten med att vi lokala nätägare gör detta där man kommer överens utan nu ska alla när öppnas enligt betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens”, SOU 201144 som staten nu låtit utreda för stora pengar och orsakat mycken oro ute i landet. Nu har dock regeringen lyssnat och läget är något lugnare.

För oss här i Eskilstuna har vi inget ”problem” med detta men det finns andra som upplever detta på annat sätt. Fjärrvärmen började att byggas ut på 40- och 50-talet och har blivit en succsé på många sätt. Från att nästan helt ha eldats med olja i starten är nu delen förnybart/biobränsle mycket stor. Många bostadsföretag och villaägare kunde byta ut sina oljepannor till den ”rena” fjärrvärmen. 

Kommunerna/skattebetalarna har lagt ned stora belopp i dessa anläggningar och tagit en risk i och med detta.

En annan fråga som är i hetluften nu är prisreglering på fjärrvärmen. Från statens sida är man nu rädd att fjärrvärmekunderna inte betalar rätt pris för produkten så det enda sättet att komma tillrätta med denna ”risk” är en oberoende prövning enl den statliga Energimarknadsinspektionen, EI.

EI skriver: ”Det finns en risk att fjärrvärmeföretagen tar ut oskäligt höga priser av kunderna. Detta medför även en risk för prisdiskriminering mellan fjärrvärmekunder och korssubventionering mellan fjärrvärmeverksamhet och annan verksamhet. I förlängningen kan en sådan korssubventionering få negativa effekter också på andra marknader.”

Eskilstuna Energi & Miljö AB ingår i ett nätverk av 17 stora kommunala energibolag. Vi hade möte nu i veckan och energiminister Anna-Karin Hatt kom och diskuterade detta med oss. Det var en bra diskussion och vårt budskap gick nog fram. Jag reagerade bara på en ska som hon sa om priskontrollen. A-K Hatt sa nämligen att antalet ärenden som anmälts till Fjärrvärmenämnden har dubblerats.

Ok det kan ju låta dramatiskt och kan vara tecken på att något är galet.

Men vid en närmare koll på Fjärrvärmenämnden sida visar det sig att antalet ärenden som nämnden registrerats sedan starten i juli 2008 är 60 stycken. Flera av dessa har återtagits av sökanden och medling har skett i 27 ärenden. 60 ärenden på 4 år känns ju inte som detta problem är jättestort och måste utredas, för dyra pengar.

Det finns redan ett systen för detta som branschen själva tagit fram som kallas Reko Fjärrvärme. Detta är ett sätt att utveckla relationen mellan kunderna och fjärrvärmebolagen. Jag undrar bara varför detta inte räcker?

Dessutom finns den oberoende Nils Holgersson utredning som granskar priset på fjärrvärmen i hela landet. Men detta är inte nog för staten, de verkar inte ha förtroende för kommunala bolags förmåga att sköta detta. Det är ofta lokala politiker som har ansvar och det är full insyn men det räcker uppenbarligen inte.

Hos kunderna har vi dock ett stort förtroende. Man tvingar inte in någon på fjärrvärmenätet och man tvingar inte kvar någon till skillnad mot VA- och elnätet.

Eskilstuna ligger för övrigt på 32:a plats i den senaste Nils Holgersson undersökningen där alla 290 kommunerna ingår.

Ann-Sofie

Uppdatering; det verkar inte som om siffrorna på fjärrvärmenämndens hemsida är de senaste utan antalet äreden har ökat och ligger på 130 medlingsansökningar.

Vilken värld lever moderaterna i ?

De senaste dagarna har jag verkligen börjat fundera på vilken värld vissa moderater lever i. Jag skrev nämligen ett inlägg på min sida på facebook här om dagen.

Jag ställde en fråga om det är ok att kommunens ansvar ska inskränka sig till att endast fördela skattebetalarnas pengar till de privata företag som bedriver vård- skola och omsorg.

De tre hörnpelarna i kommunal välfärd, kärnverksamhet som moderaterna brukar säga. JA svarade en av de lokala moderaternas företrädare. OK, bra då vet vi och väljarna det. Jag gillar att man är tydlig med sin politik.

I kväll, fredag, skrev jag ett inlägg på twitter om rutavdraget för läxläsning. Mitt inlägg gick ut på att skattebetalarna får stå för notan (avdraget) när de välsituerades barn får extra hjälp medan de som verkligen behöver det blir utan.

Svaret från samma moderatpolitiker blev – ”som fan läser bibeln”.

Då tänker jag bara i vilken värld lever de som resonerar så i? De barn som verkligen behöver extra hjälp har ofta, inte alltid, föräldrar med små resurser och/eller problem av olika slag, ser inte de blå det?

Tydligen inte!

Ann-Sofie

Jag gillar inte Skavlan, så var det sagt

Ett av skälen till detta beskriver Johan Croneman mycket bra i denna tv-krönika.

På något sätt får jag en obehaglig känsla av Skavlans sätt att möta och bemöta människor i sitt tv-program.

Han har en ytlig trevlighet som jag reagerar starkt negativt på.

Så var det sagt.

Ann-Sofie